Har ni flaggproblem? är en utställning som sätter samman poeten och författaren Stig Sjödin med konstnärskap och konstnärliga metoder som i likhet med Sjödins litterära verksamhet beaktar sociala, ekonomiska och politiska faktorer, där växelverkan mellan, platstillhörighet, omständighet och personlig erfarenhet har betydelse för verkets tillkomst och utformning. 

Utställningens titel kommer från Sjödins diktsamling utgiven 1970. Titeln Har ni flaggproblem? öppnar upp för frågor kring nationalitet, klass, och tillhörighet medan diktens innebörd som så ofta i Sjödins litterära verk mynnar ut i diskussioner om människan själv. 

I dikten beskriver Sjödin hur han en dag  på väg till sin ateljé passerar ett skyltfönster med texten, Har ni flaggproblem? Vänd er till oss! Sjödin tänkte länge på frågan i skyltfönstret och kom fram till att hans problem bestod i ett par oupplösta knutar på flagglinan. När han långt senare återvände till butiken för att fråga om råd för sina knutar på flagglinan, hade verksamheten flyttat, och han vet inte vart.

Det är som om Sjödin skriver om det som aldrig möts men ändå hör ihop. I utställningen presenteras inlånade verk och nyproducerade verk som hör samman utan att de egentligen möts. Tillsammans med olika konstnärliga metoder och utformningar redovisas samhällsanalyser och samhällsengagemang, med människan i centrum och ett industrisamhälle som utgångspunkt, historiskt- och idag. Här är industriarbetaren, kulturbyråkraten och konstnären sida vid sida, och utställningsrummet blir en gemensam plattform för en delad erfarenhet. 

Har ni flaggproblem? Vänd er till oss!


Utställningen är sammansatt och kuraterad av Jonas Kjellgren och Nina Svensson


Utställningen har fått stöd av: Föreningen Konstens rum i Sandviken, Sandvikens Kommun,  Region Gävleborg, kulturutveckling, IF Metall, Sandviken, Sandvik AB, ABF Gästrikebygden, IASPIS, Konstnärsnämnden, Gunvor Göransons Kulturstiftelse, Lars Bucans Kulturfond.Tack till: Industridraperier AB, Bertil Jansson, Isabella Lövin